top of page
  • Writer's pictureKIM HANH VU

HIỂN HÁCH


Trụ sở tòa Lãnh sự của Đức ở Kiev bị trúng tên lửa Nga tối qua (ảnh twitter)

Hả hê chưa, thưa đại đế? Thật thông minh và hiệu quả: chọn giờ, 8 giờ sáng, đúng giờ đi làm, đi học, nện đúng đường đi, cầu đi bộ, công viên, chung cư, nhà trẻ...nên kết quả thật mỹ mãn. Chút "tác dụng phụ" ăn thua gì, tên lửa oánh sập tòa Lãnh sự Đức, trung tâm Kiev là tai nạn thôi.

“Thằng đệ” Medvedev nói đúng phết: chết dân nhiều thế là tại quân đội U cà thôi. Chúng tao nhắm toàn mục tiêu quân sự, mà chúng cho phòng không nghênh đón thì tên lửa bị chặn phải bay lung tung, cứ rơi tàn tàn vậy thôi, đi mà kiện nó.


Tuy chơi 83 quả tên lửa, đại đế còn đầy kho. Chừng nào tiêu diệt sạch hết bọn dân U cà cứng đầu khó ưa, dọn sách đất đai chúng mầy không còn một công trình, một cọng cỏ thì đại đế ta mới toại nguyện

Chứ giờ quay lại chuyện chính thì...khó quá đi. Chuyện gì bọn quân tướng ăn hại đái nát của ta làm cũng nát bét: Bảo gom 420 ngàn thì gom mãi không đủ, lò nướng đang chờ. Bảo chặn bọn đào thoát thì chặn không xong, ngày nào cũng đi mấy vạn. Bảo giải vây cho lính đang bị chúng bao vây thì cứ rù rờ. Rồi buộc đoàn hùng binh đang tam thập lục kế thì cũng không xong...?

Thế gian chúng mầy cứ vỗ tay cho bọn lính U cà chiến thắng đi. Đã thấy oai hùm chưa? Cái cầu tao cưng nhất, tao kiêu nhất, phòng thủ tận răng mà chúng bây rủ thế nào, dân Nga với Adecbaigian ngu ngốc nhảy vô đánh sập. Cây cầu tao coi là chiến lược, chúng bây qui là chiếc cầu tội ác vì chở mọi thứ quân trang, quân sĩ, quân dụng qua U cà. Ai cho bây gọi thế, làm thế. Còn tái phạm là tao xử năng hơn nghe chửa?62 views0 comments
bottom of page