top of page
  • Writer's pictureKIM HANH VU

BỨC ẢNH CŨ DỄ THƯƠNGMình không hề biết có bức ảnh này cho đến hôm qua, được người bạn tặng.

Người ấy, người mình thương rất bền, năm nay vừa tròn 100 tuổi.

196 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page